Mickiewicz Miga

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. Jeden z największych polskich poetów, obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za jednego z Trzech Wieszczów. Autor epopei narodowej Pan Tadeusz.

Rodzina Adama pochodziła ze szlachty zaściankowej, ojciec Mikołaj był adwokatem i komornikiem. Matka Barbara była córką ekonoma. Najpierw uczęszczał do szkoły powiatowej w Nowogródku, następnie wyjechał do Wilna na studia. Z powodu trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej śmiercią ojca w 1812 roku, zdecydował się również na studia nauczycielskie, które gwarantowały mu pracę. Od 1819 roku Mickiewicz uczył w gimnazjum w Kownie.

W 1823 roku został aresztowany za działalność patriotyczną, osadzono go w klasztorze bazylianów w Wilnie. Następnie został zesłany w głąb Rosji, odwiedził wówczas Petersburg, Odessę, Moskwę i Krym. Później udał się w długą podróż po Europie. W 1831 roku dotarł Wielkopolski i chciał wziąć udział w powstaniu listopadowym,. jednak ostatecznie nie udało mu się przekroczyć granicy i pozostał w Dreźnie aż do roku następnego. W tym czasie w Dreźnie powstała III część Dziadów, a na Krymie Sonety Krymskie.

Adam Mickiewicz zamieszkał w Paryżu. W 1834 roku poślubił Cecylię Szymanowską, z którą miał szóstkę dzieci. We Francji zaangażował się w działalność emigracyjną oraz wykładał na uniwersytecie w Lozannie i w Collège de
France.

Jest odpowiedzialny za stworzenie legionów polskich we Włoszech podczas Wiosny Ludów. Był redaktorem Trybuny Ludów.

Adam Mickiewicz zmarł w Stambule 26 listopada 1855 roku, gdzie wyjechał, by stworzyć legion polski do walki z Rosją. Przyczyną jego śmierci była epidemia cholery, choć podejrzewano również otrucie. Początkowo pochowano go na cmentarzu w Paryżu, następnie w 1890 roku przeniesiono jego ciało do krypty w katedrze na Wawelu.